Małopolska Open Eyes Economy Hub, zaproszenie do udziau w misji gospodarczej

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej informuje o rozpoczęciu  DRUGIEGO NABORU NA MISJĘ GOSPODARCZĄ NIEMCY I RUMUNIA. W ramach projektu Małopolska Open Eyes Economy Hub fundacja  bezpłatnie pomaga małopolskim przedsiębiorcom w rozwoju działalności międzynarodowej. Organizuje udział w konferencjach, misjach gospodarczych i wyjazdach na targi. Wszystkie wydarzenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branżach przemysły kreatywne i czasu wolnego oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.

Podczas misji gospodarczych fundacja szkoli i zaprasza firmy na spotkania networkingowe z przedsiębiorstwami z danych krajów, w obecnym naborze z Niemiec i Rumunii.

Misja to cykl wydarzeń:
· cztery profesjonalne warsztaty przygotowawcze z zakresu Design Thinking, networkingu oraz współpracy międzynarodowej,
· bezposrednie spotkania networkingowe online z przedsiębiorstwami z Niemiec i Rumunii zainteresowanymi współpracą,
· konferencja online dla uczestników.

Dzięki finansowaniu z funduszy unijnych udział w misjach i warsztatach jest BEZPŁATNY.

Obecnie trwa drugi nabór, w terminie od 14 czerwca do 9 lipca 2021.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie: https://oees.pl/hub/rekrutacja-misje/
Zachęcamy do śledzenia profilu projektu:
· Facebook: https://www.facebook.com/moeehub
· LinkedIn: www.linkedin.com/company/małopolska-open-eyes-economy-hub/

Źródło: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
2021-06-28 14:04 440 biznes, przedsiębiorczość, misja