Spotkanie Małopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców

Dnia 6 lutego odbyło się spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia. Pan Prezes Kwieciński przywitał wszystkich obecnych i przedstawił strategię rozwoju i działań Stowarzyszenia na 2019 rok.

Na spotkaniu omawiane były następujące tematy :

1. Strefa Ruchu w Krakowie - Prezes Kwieciński przedstawił krótko informacje dotyczące Strefy Ruchu w Krakowie, które były poruszane na Porozumieniu na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie.

2. Rewitalizacja Krakowa - Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji rozpoczął nabór ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze rewitalizacji, Stowarzyszenie zamierza złożyć ofertę dotyczącą rewitalizowanego obszaru Nowej Huty.

3.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - Kraków przystępuje do przygotowania nowego dokumentu planistycznego, który wyznaczy kierunki rozwoju miasta do 2050 r. Liczymy, że dzięki niemu Kraków zostanie prawie w 100% pokryty planami zagospodarowania przestrzennego. Studium ma być odpowiedzią na wyzwania przestrzenne, ekonomiczne czy demograficzne, dlatego mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje powinny aktywnie włączyć się w proces sporządzania Studium, składając wniosek.

4. Prezentacja firmy PROASSIST - firmę zaprezentował członek Stowarzyszenia Pan Jacek Piaseczyński, właściciel firmy .

5. Prezentacja firmy DROPLABS - firmę zaprezentował członek Stowarzyszenia Pan Kamil Rotnicki , który czynnie uczestniczy w budowaniu, promowaniu i rozwijaniu firmy.

                                                          Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu
Źródło: Biuro Stowarzyszenia
2019-02-12 12:52 199 spotkanie, przedsiębiorcy, NGO

Komentarze

~oridono

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg oii.ppoj.mskip.org.mfk.eu http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

~ehagapofueq

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online Buy Amoxicillin qxu.kuei.mskip.org.hig.cf http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.