„Lider CSR – zarządzanie wiekiem”

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Trwa rekrutacja do projektów „Lider CSR – zarządzanie wiekiem” realizowanych w sześciu subregionach województwa małopolskiego (m. Kraków, KOM, Małopolska Zachodnia, subregiony: tarnowski, sądecki i podhalański) przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektów, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z poszczególnych subregionów województwa małopolskiego, mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu zarządzania firmą w 8 obszarach oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

W projektach mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie danego subregionu województwa małopolskiego, a fakt ten ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych firmy. Organizacja pozarządowa, która prowadzi regularną działalność gospodarczą i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, również traktowana jest jako przedsiębiorstwo. Firmy zatrudniające przynajmniej jednego pracownika (tj. przynajmniej tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) oraz niewykluczone z otrzymania pomocy de minimis otrzymają wsparcie w postaci:

1. Doradztwa z zakresu zarządzania firmą w 8 obszarach:
a/ rekrutacja,
b/ kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego,
c/ planowanie i rozwój kariery zawodowej,
d/ elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia,
e/ ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy,
f/ przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy,
g/ zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę,
h/ motywowanie pracowników;

2. Bonu wdrożeniowego w wysokości do 5 000 zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy poprawiające bezpieczeństwo pracy, ergonomię miejsca pracy, ułatwiające pracę bądź mające na celu jej utrzymanie.

Doradztwo zostanie przeprowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych doradców - HR Biznes Partnerów. W doradztwie – ze strony przedsiębiorstw - wezmą udział osoby z kadry zarządzającej. Efektem współpracy HR Biznes Partnerów i osób z kadry zarządzającej firmy będzie opracowanie strategii zarządzania wiekiem w firmie – dokumentu zawierającego rekomendacje dotyczące wdrożenia co najmniej 1 elementu usprawniającego z 8 diagnozowanych obszarów. Każdy przedsiębiorca, którego strategia zarządzania wiekiem będzie zawierała rekomendację dotyczącą bonu wdrożeniowego, otrzyma jednorazowo do 5 000 zł na doposażenie stanowiska pracy. Nabór do projektów odbywa się w trybie ciągłym, z cotygodniową kwalifikacją uczestników projektu, do czasu zrekrutowania 40 podmiotów z danego subregionu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach 8 Osi Priorytetowej: Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1.Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.marr.pl. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego i mailowego:

miasto Kraków – telefon: 12 617 99 12, e-mail: zw.krk@marr.pl

KOM (powiaty: bocheński, krakowski - bez m. Kraków, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki)
– telefon: 12 617 99 12, e-mail: zw.kom@marr.pl

subregion tarnowski (miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski)
– telefon: 12 617 66 49, e-mail: zw.tar@marr.pl

subregion podhalański (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański)
– telefon: 12 617 66 49, e-mail: zw.pod@marr.pl

Małopolska Zachodnia (chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki)
– telefon: 12 617 99 12, e-mail: zw.mz@marr.pl

subregion sądecki (m. Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)
– telefon: 12 617 66 49, e-mail: zw.sad@marr.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Źródło: Biuro MARR
2018-08-23 10:33 242 szkolenia, przedsiębiorczość

Komentarze

~

bXNraXAub3Jn ujaveiv-a.anchor.com [URL=http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ujaveiv-u]ujaveiv-u.anchor.com[/URL] http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ujaveiv-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ujaveiv-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ujaveiv-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ujaveiv-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ujaveiv-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ujaveiv-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ujaveiv-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ujaveiv-t exovafi

~

bXNraXAub3Jn ivxabivi-a.anchor.com [URL=http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ivxabivi-u]ivxabivi-u.anchor.com[/URL] http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ivxabivi-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ivxabivi-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ivxabivi-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ivxabivi-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ivxabivi-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ivxabivi-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ivxabivi-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#ivxabivi-t ahiizo

~

bXNraXAub3Jn osiduxew-a.anchor.com [URL=http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#osiduxew-u]osiduxew-u.anchor.com[/URL] http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#osiduxew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#osiduxew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#osiduxew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#osiduxew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#osiduxew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#osiduxew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#osiduxew-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#osiduxew-t ibiquxvo

~Kelhets

Misoprostol En Ligne Canada Canadian Pharmacy Online Cialis Zithromax Calcium online pharmacy Cialis Generic Overnight Shipping Bailler Levitra Cialis Generique Vente En France Venta Cialis Generico Espana levitra from canada Bestellen Online Viagra Herb Viagra Green Box Reviews

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.