„Lider CSR – zarządzanie wiekiem”

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Trwa rekrutacja do projektów „Lider CSR – zarządzanie wiekiem” realizowanych w sześciu subregionach województwa małopolskiego (m. Kraków, KOM, Małopolska Zachodnia, subregiony: tarnowski, sądecki i podhalański) przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektów, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z poszczególnych subregionów województwa małopolskiego, mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu zarządzania firmą w 8 obszarach oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

W projektach mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie danego subregionu województwa małopolskiego, a fakt ten ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych firmy. Organizacja pozarządowa, która prowadzi regularną działalność gospodarczą i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców, również traktowana jest jako przedsiębiorstwo. Firmy zatrudniające przynajmniej jednego pracownika (tj. przynajmniej tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) oraz niewykluczone z otrzymania pomocy de minimis otrzymają wsparcie w postaci:

1. Doradztwa z zakresu zarządzania firmą w 8 obszarach:
a/ rekrutacja,
b/ kształcenie, szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego,
c/ planowanie i rozwój kariery zawodowej,
d/ elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia,
e/ ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy,
f/ przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy,
g/ zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę,
h/ motywowanie pracowników;

2. Bonu wdrożeniowego w wysokości do 5 000 zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy poprawiające bezpieczeństwo pracy, ergonomię miejsca pracy, ułatwiające pracę bądź mające na celu jej utrzymanie.

Doradztwo zostanie przeprowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych doradców - HR Biznes Partnerów. W doradztwie – ze strony przedsiębiorstw - wezmą udział osoby z kadry zarządzającej. Efektem współpracy HR Biznes Partnerów i osób z kadry zarządzającej firmy będzie opracowanie strategii zarządzania wiekiem w firmie – dokumentu zawierającego rekomendacje dotyczące wdrożenia co najmniej 1 elementu usprawniającego z 8 diagnozowanych obszarów. Każdy przedsiębiorca, którego strategia zarządzania wiekiem będzie zawierała rekomendację dotyczącą bonu wdrożeniowego, otrzyma jednorazowo do 5 000 zł na doposażenie stanowiska pracy. Nabór do projektów odbywa się w trybie ciągłym, z cotygodniową kwalifikacją uczestników projektu, do czasu zrekrutowania 40 podmiotów z danego subregionu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach 8 Osi Priorytetowej: Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1.Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: www.marr.pl. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego i mailowego:

miasto Kraków – telefon: 12 617 99 12, e-mail: zw.krk@marr.pl

KOM (powiaty: bocheński, krakowski - bez m. Kraków, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki)
– telefon: 12 617 99 12, e-mail: zw.kom@marr.pl

subregion tarnowski (miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski)
– telefon: 12 617 66 49, e-mail: zw.tar@marr.pl

subregion podhalański (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański)
– telefon: 12 617 66 49, e-mail: zw.pod@marr.pl

Małopolska Zachodnia (chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki)
– telefon: 12 617 99 12, e-mail: zw.mz@marr.pl

subregion sądecki (m. Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)
– telefon: 12 617 66 49, e-mail: zw.sad@marr.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Źródło: Biuro MARR
2018-08-23 10:33 1279 szkolenia, przedsiębiorczość

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.