I w Krakowie edycja Studiów Podyplomowych: MBA – Master of Business Administration

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Uczelnia Jańskiego w Łomży zapraszają na I w Krakowie edycję Studiów Podyplomowych: MBA – Master of Business Administration

Mecenat sprawuje: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Kierunek: MBA - Master of Business Administration

Uczelnia: Uczelnia Jańskiego w Łomży.

Studia realizowane są przy zaangażowaniu Lapland University of Applied Sciences – Finlandia

Termin rozpoczęcia studiów: 20 czerwca 2020r.

Czas trwania: 300 h dydaktycznych/10 zjazdów stacjonarnych / sesje on-line / e-learning

Miejsce zajęć: centrum Krakowa, ul. Św. Filipa (dla słuchaczy studiów przewidziany jest również sobotni lunch)

Koszt studiów: 12 800,00 zł (z możliwością płatności w ratach) - przy płatności jednorazowej do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach – zniżka 10%

*Możliwość uzyskania do 80% dofinansowania w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”

Studia umożliwiają zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności menedżerskich w obszarach: analizy i identyfikacji problemów organizacji, formułowania alternatyw strategicznych, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji oraz komunikowania się z otoczeniem, przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na decyzje i rozwój organizacji, jak również funkcjonowanie instytucji.
Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Uczestnicy studiów oprócz prestiżowego dyplomu ukończenia studiów MBA, otrzymują również certyfikat Moderatora Design Thinking.
Studia to również możliwość wymiany doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami pełniącymi różne funkcje w firmie/instytucji, jak również okazja do nawiązania szerokich kontaktów biznesowych o strategicznym znaczeniu dla firm/instytucji.
Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz terminarza studiów są dostępne na stronie:

www.marr.pl/studiamba/

http://www.krakow.janski.edu.pl/oferta/45-oferta/545-mba

Źródło: Biuro MARR
2020-06-01 10:31 1507 przedsiębiorczość, rozwój, studia

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.