Informacje o maksymalnej cenie prądu w 2023 roku

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku” weszła w życie 4 listopada 2022 roku. Dzięki niej cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców energii przed podwyżkami. Ustawa określa także zasady stosowania maksymalnej ceny dla konkretnych grup odbiorców.

Kto i jak może skorzystać z maksymalnej ceny prądu?

Ochrona, która wynika z Ustawy [1], obejmuje cztery grupy odbiorców:


Grupa I
Kto należy do grupy:
Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy objęci ochroną na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej [2] (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit a Ustawy [1]).

Grupa II
Kto należy do grupy :
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE), producent rolny (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit b-c Ustawy [1]) - w zakresie energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności – pod warunkiem złożenia Oświadczenia.

Grupa III
Kto należy do grupy:
Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz tych jednostek wymienione w Ustawie [1] (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit d Ustawy [1]).

Grupa IV
Kto należy do grupy:
Inne podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit e Ustawy [1] w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania określonych w Ustawie celów użyteczności publicznej.

Oświadczenie należy złożyć  do 30 listopada 2022 roku.

Więcej informacji oraz oświadczenia https://www.tauron.pl/dla-firm/ceny-maksymalne

Źródło: Tauron
2022-11-17 11:05 750 prąd,cena, tauron

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.