Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 poszukiwany!

IX edycja konkursu dedykowana jest przedsiębiorstwom społecznym z Małopolski. Są to podmioty, które umiejętnie łączą prowadzenie działalności gospodarczej z realizacją ważnych celów społecznych. Organizuje go Samorząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą ubiegać się:
• organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
• spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
• spółdzielnie socjalne,
• zakłady pracy chronionej,
• spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne,
• podmioty działające w innych formach prawnych, posiadające aktualny status przedsiębiorstwa społecznego.

Młode firmy społeczne również mogą zgłosić się do Konkursu!
Dla nich dedykowana jest specjalna kategoria Debiut Roku. W konkursie wybierane są także samorządy oraz firmy komercyjne wspierające swoimi działaniami rozwój ekonomii społecznej. Tegoroczną nowością jest kategoria – Podmiot Reintegracyjny Roku pozwalająca na wyróżnienie spośród małopolskich klubów i centrów integracji społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej jednostek prowadzących najbardziej efektywnie działalność aktywizującą na rzecz swych podopiecznych.

Zgłoszenia mogą być przesyłane na adres :
ROPS w Krakowie (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków) do dnia 16 września 2019 r.
Regulamin konkursu wraz z dokumentami aplikacyjnymi jest dostępny na stronie, a bieżące informacje na temat Małopolskiego Lidera PS 2019 można śledzić na profilu facebookowym – Małopolska Ekonomia Społeczna.
Źródło: ROPS
2019-08-28 10:01 1159 małopolska, lider, przedsiębiorczość