Warsztaty z Funduszami Europejskimi - 09.10.2019 , Stadion Cracovii

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie zaprasza na warsztaty pn. „Uczenie się przez całe życie - wspólnie z Funduszami Europejskimi”. Warsztaty odbędą się 09 października 2019r. na Stadionie Cracovii - w Sali Konferencyjnej, przy ulicy Józefa Kałuży 1 w Krakowie, w godzinach 8.30 – 15.30.

Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy z obszaru edukacji i kształcenia się przez całe życie, w tym w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. Intencją organizatorów jest połączenie elementów konferencji poprzez zastosowanie krótkich wykładów, prelekcji wprowadzających w tematykę wydarzenia z elementami warsztatów, podczas których uczestnicy będą mogli pracować m.in. nad diagnozą konkretnych problemów/barier w pozyskiwaniu środków z FE na kształcenie pracowników czy środków na rozwój firmy.

Dzięki obecności specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jak również ekspertów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., uczestnicy zyskają okazję do bezpośredniego kontaktu, wymiany poglądów, zadawania pytań, konsultacji, możliwości skorzystania z porad na miejscu.

Gościem honorowym będzie Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pan Jan Gąsienica-Walczak, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Pan dr hab. Piotr Stankiewicz/Zastępca Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji p. Anna Wolska, jak również Pani Katarzyna Wielguszewska - ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych w dziedzinie kwalifikacji i zarządzania projektami.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dla osób zainteresowanych dodatkowa atrakcja – możliwość zwiedzania Stadionu Cracovia.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza na stronie  www.marr.pl . Dokumenty rekrutacyjne można złożyć zarówno drogą mailową, osobiście w biurze MARR (w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11), podczas spotkań informacyjno-promocyjnych oraz pocztą tradycyjną. Chętnie służymy pomocą, w razie pytań lub trudności w wypełnianiu dokumentacji prosimy o kontakt tel.: 12 617 66 49.

                        Działanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Źródło: MARR
2019-10-04 12:17 1283 warszsztaty, biznes, przedsiębiorczość

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.