Konsultacje Strategii Rozwoju Krakowa 2030/2050

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030, pod nazwą Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050, które odbędą się w okresie od 23 stycznia do 24 marca 2023 roku. 

Rozwój Krakowa Przedmiot konsultacji:

Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050, stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej w 2018 roku.

Cel konsultacji:

Wysłuchanie głosu, zebranie uwag mieszkanek, mieszkańców Krakowa, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz innych osób prawnych, w zakresie projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje jest Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK. Konsultacje prowadzone są przez Fundację Instytut Polityk Publicznych we współpracy z Wydziałem Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Formy konsultacji:

Formularz konsultacyjny: zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularza konsultacyjnego (online i papierowego): w terminie od 23 stycznia do 24 marca 2023 r. w następujący sposób:

drogą elektroniczną: uzupełniony i przesłany formularz Microsoft Forms dostępny pod linkiem: https://bit.ly/KRK2030_2050_formularz;

drogą elektroniczną: wypełniony i podpisany formularz (skan/zdjęcie) przesłany na adres e-mail: strategiaKRK2030_2050@ipp.expert. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Aktualizacja SRK – konsultacje społeczne”;

pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, z dopiskiem „Aktualizacja SRK – konsultacje społeczne”;

obowiązuje data wpływu; osobiście: do biura Fundacji Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Ankieta elektroniczna: dostępna w dniach od 23 stycznia do 24 marca 2023 r. pod linkiem: https://bit.ly/KRK2030_2050_ankieta

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami (online i stacjonarnie):

spotkanie 1 (online): 16 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00; link do spotkania zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników 1 dzień przed spotkaniem;

spotkanie 2 (stacjonarne): 23 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00, Sala Obrad im. F. Maryewskiego UMK, Rynek Podgórski 1;

spotkanie 3 (stacjonarne): 2 marca 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00, Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii, Osiedle Szkolne 26a;

spotkanie 4 (stacjonarne): 9 marca 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00, Dworek Białoprądnicki, Papiernicza 2;

spotkanie 5 (stacjonarne): 23 marca 2023 r. (czwartek), godz. 17:00-19:00, Sala Lea/Kupiecka UMK Pl. Wszystkich Św. 3-4.

Aby wziąć udział w spotkaniu lub spotkaniach konsultacyjnych, należy przekazać chęć udziału:
drogą elektroniczną: za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://bit.ly/KRK2030_2050_spotkania lub;

telefonicznie: pod numerem telefonu +48 793 762 000, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Zainteresowane osoby otrzymają potwierdzenie zapisu w przeciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia.

Dyżury telefoniczne: pod numerem telefonu +48 793 762 000, w następujących terminach:
17 lutego 2023 r. (piątek), godz. 17:00-19:00;
20 lutego 2023 r. (poniedziałek), godz. 17:00-19:00;
24 lutego 2023 r. (piątek), godz. 10:00-12:00;
27 lutego 2023 r. (poniedziałek), godz. 17:00-19:00.

Informacje na temat otwartych konsultacji społecznych Projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 są dostępne na stronach: https://www.bip.krakow.pl, Strategia Rozwoju Krakowa- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK https://obywatelski.krakow.pl https://strategia.krakow.pl Materiały do konsultacji: Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 (pdf) Załącznik nr 2 do Projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 - Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w 2022 roku (pdf) Formularze konsultacyjne Formularz konsultacyjny w wersji on-line: https://bit.ly/KRK2030_2050_formularz Formularz konsultacyjny do wydruku i wypełnienia dla mieszkańców [pdf] [doc] Formularz konsultacyjny do wydruku i wypełnienia dla organizacji pozarządowych [pdf] [doc] Ankieta on-line Anonimowa ankieta elektroniczna: https://bit.ly/KRK2030_2050_ankieta

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach! Realizatorem konsultacji społecznych jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych. Zadanie finansowane ze środków Miasta Krakowa.
Źródło: UMK
2023-01-25 10:29 283 strategia, rozwój, konsultacje

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.