Nabór na wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Informujemy, że od 1 marca do 15 marca 2021 r. godz. 14.45 będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej.

UWAGA:

Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających:
wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom),
kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty),
doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy itp.) referencje,
posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (przedwstępna umowa użyczenia, najmu lub akt własności),
podjęte przedsięwzięcia w kierunku uruchomienia działalności, tj. listy intencyjne i umowy przedwstępne z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi.

Kolejność składania wniosków nie decyduje o sposobie ich rozpatrzenia.

ROZPATRZENIE WNIOSKU

Wnioski rozpatrywane są w trybie konkursowym, nie podlegają weryfikacji przed złożeniem, pracownicy urzędu nie pomagają w ich uzupełnieniu, od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana listownie do wnioskodawcy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Urząd nie będzie informował telefonicznie o rozpatrzeniu wniosku przed tym terminem. Z uwagi na  panującą sytuację epidemiologiczną oraz przyspieszenie procedury poprzedzającej podpisanie umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku formalności związane z zabezpieczeniem dofinansowania (tj. podpisanie weksla, deklaracji wekslowej i wymaganych dokumentów) będą leżały po stronie wnioskodawcy. Po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem tut. Urzędu (wzory dokumentów zostaną przesłane drogą mailową) dokumenty należy sporządzić na własny koszt u notariusza.

Jeśli masz pytania – zadzwoń!

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:45
Informacje w sprawie dotacji udzielane są pod numerami telefonów: 12 68 68 108 lub 12 68 68 215
Źródło: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
2021-02-23 10:13 674 biznes, dofinansowanie, dotacja

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.