Wakacje z Małopolskimi Bonami Rozwojowymi

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe”.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników. Projekt ma wpłynąć na zwiększenie dostępności do szkoleń i usług doradczych dla małopolskich MŚP i ich pracowników poprzez dofinansowanie usług rozwojowych. Dotacje są dostępne w formie bonów, które przedsiębiorcy mogą wykorzystać m.in. na: szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy. Chcąc przybliżyć ten projekt jak najliczniejszej grupie odbiorców i dotrzeć bezpośrednio do grupy docelowej projektu w okresie wakacyjnym w siedzibie MARR przy ul. Kordylewskiego 11 będą prowadzone  cykliczne spotkania informacyjne pod hasłem „Wakacje z Małopolskimi Bonami Rozwojowymi”, na których przedstawiane będą odpowiedzi  na wszystkie nurtujące pytania.
Harmonogram spotkań prezentuje się następująco:
20, 21 lipca godz. 10:00 oraz 11:30
3, 4 sierpnia godz. 10:00 oraz 11:30
31 sierpnia, 1 września godz. 10:00 oraz 11:30
28, 29 września godz. 10:00 oraz 11:30Źródło: Biuro MARR
2018-07-11 13:58 1530 bony, rozwój, przedsiębiorczość