Wiosenny Inkubator Innowacji

DOŁĄCZ DO GRONA INNOWATORÓW!
Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim poszukuje innowatorów społecznych gotowych zmierzyć się wyzwaniami rynku pracy. W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wystarczy nowatorski pomysł i chęć do działania, bo o wsparcie doradcze oraz grant na realizację innowacyjnego pomysłu zadba WIOSNA!
Projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI został przygotowany z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz narażonych na stereotypizację, czyli:

  •    osobach powyżej 50 roku życia,

  •    młodych bez doświadczenia zawodowego,

  •   osobach niepełnosprawnych.

Celem projektu jest przetestowanie nowatorskich rozwiązań, które przyczynią się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej efektywnych sposobów wspierania osób mających trudność z odnalezieniem się na rynku pracy. Masz świetny pomysł, ale nie wiesz czy sprawdzi się w praktyce? Ten projekt pozwoli Ci go przetestować!
KTO MOŻE ZOSTAĆ INNOWATOREM SPOŁECZNYM?
Innowatorem może zostać każdy, zarówno osoby prywatne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) oraz podmioty typu stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie czy podmioty rynku pracy.
JAKIE FORMY WSPARCIA CZEKAJĄ NA INNOWATORÓW?
Autorom najlepszych pomysłów przyznane zostaną granty w wysokości do 80 000 zł. Podczas realizacji projektu otrzymają również dodatkowe wsparcie w postaci specjalistycznych szkoleń, doradztwa grupowego i indywidualnego czy pomocy wolontariuszy.
JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ POMYSŁ NA INNOWACJĘ?
Wejdź na stronę www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator i zapoznaj się z zasadami udziału w projekcie. Następnie wypełnij i wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy (rekrutacji trwa od 9 marca do 7 kwietnia 2018r.). Po przesłaniu wypełnionego formularza śledź wyniki naboru na stronie! WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI www.rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator Tel.: +48 785 501 436, +48 785 501 094 E-mail: inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl
Źródło: Biuro Stowarzyszenia Wiosna
2018-03-07 14:18 1474 inklubator, innowacja, start-up