Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:

1. Do 15 marca 2022 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl za 2021 rok:

• Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze.

• Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach: www.malopolska.pl/produktowa - w zakresie opakowań,
www.malopolska.pl/produkty - w zakresie produktów tj. opony, oleje, preparaty smarowe,
www.malopolska.pl/baterie - w zakresie baterii i akumulatorów,
www.malopolska.pl/sprzet - w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
www.malopolska.pl/reklamowki - w zakresie toreb na zakupy z tworzyw sztucznych objętych opłatą recyklingową,
www.malopolska.pl/pojazdy - w zakresie zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

2. Do 31 marca 2022 roku należy złożyć do urzędu marszałkowskiego za 2021 rok:

• Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Informacje dot. sprawozdania w tym wzór formularza, stawki opłat znajdują się na stronie www.malopolska.pl/srodowisko.

Ponadto informujemy, że:

• Informacje dot. rejestru BDO znajdują się na stronie www.malopolska.pl/rejestr.
• Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy z zakresu BDO prowadzi bezpłatne szkolenia online  https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/ oraz przygotował instrukcje w formie filmików i plików pdf. https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/.
Źródło: Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
2022-02-10 08:51 358 BDO, sprawozdanie, odpady

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.