Zaproszenie do udziału w projekcie Małopolska Open Eyes Economy Hub - wsparcie dla przedsiębiorców

W ramach projektu Małopolska Open Eyes Economy Hub bezpłatnie pomagamy małopolskim przedsiębiorcom w rozwoju działalności międzynarodowej. Organizujemy konferencje, misje gospodarcze i wyjazdy na targi.

Wydarzenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach przemysły kreatywne i czasu wolnego lub technologie informacyjne i komunikacyjne.
Podczas misji gospodarczych szkolimy i zapraszamy firmy na spotkania networkingowe z przedsiębiorstwami z Niemiec i Rumunii.

Misja to cykl wydarzeń:
- cztery profesjonalne warsztaty przygotowawcze z zakresu Design Thinking, networkingu oraz współpracy międzynarodowej
- spotkania networkingowe z przedsiębiorstwami z Niemiec i Rumunii zainteresowanymi współpracą
- konferencja online dla uczestników.

Dzięki finansowaniu z funduszy unijnych udział w misjach i warsztatach jest bezpłatny.

Nabór I w trybie ciągłym trwa od 3 do 25 maja 2021, lub do wcześniejszego zapełnienia się grupy.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie:
https://oees.pl/hub/rekrutacja-misje/
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w kolejnych naborach prosimy o wypełnienie formularza zainteresowania:
https://forms.gle/twiWY1i2bTF31m6L6
W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: hub@oees.pl.

Zachęcamy do śledzenia profilu projektu na Facebook https://www.facebook.com/moeehub i profilu na LinkedIn: www.linkedin.com/company/małopolska-open-eyes-economy-hub/
Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizatorami projektu są Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych.
Źródło: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
2021-05-07 10:05 922 biznes, wsparcie, przedsiębiorczość

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.