Bezpłatne dyżury adwokatów w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy

2 lutego rozpoczynają się bezpłatne dyżury członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, dedykowane krakowskim przedsiębiorcom. Poradę prawną będzie można uzyskać w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy UMK przy ul. Wielickiej 28a w Krakowie.

Bezpłatne dyżury adwokatów w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy.

Dyżury członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie będą odbywać się w każdy wtorek w godzinach 11.00 – 12.00, począwszy od 2 lutego.
W wyniku podpisanej dziś przez zastępcę prezydenta Krakowa – Jerzego Muzyka oraz dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej umowy, adwokaci izby będą udzielali wsparcia krakowskim przedsiębiorcom w procesie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz udzielania informacji i doradztwa w tym zakresie.
– Adwokaci zawsze wspierają tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą – mówi dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, Aleksander Gut.
– Ma to szczególne znaczenie dziś, w trudnych dla biznesu czasach, gdy brak jest jasnych reguł prowadzenia działalności gospodarczej. Codziennie jesteśmy zaskakiwani ograniczeniami i niejasnymi rozwiązaniami prawnymi. Jako adwokaci mamy doświadczenie w poruszaniu się w niejasnych, sprzecznych regulacjach prawnych. W pełni rozumiemy dramatyczną sytuację przedsiębiorców i gotowi jesteśmy ich wspomóc w tych trudnych czasach. Nie sztuką jest wspierać biznes w dobrych chwilach, sztuką jest podać rękę w sytuacji skrajnej i do tego jesteśmy powołani – dodaje Gut.

Przedłużająca się pandemia koronawirusa i związane z tym obostrzenia niekorzystnie odbijają się na kondycji krakowskich firm. Część przedsiębiorców deklaruje, że w związku z zaistniałą sytuacją zmuszona będzie w najbliższym czasie do zamknięcia bądź ograniczenia swojej dotychczasowej działalności. W tej sytuacji miasto chce zapewnić wszechstronną pomoc i wsparcie dla właścicieli krakowskich firm, zwłaszcza dla działających w skali mikro. Pomoc ta ma wymiar zarówno finansowy (m.in. program „Pauza”), jak i doradczy. I właśnie w zakresie doradczym – Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji przekonał krakowskich adwokatów, by w ramach pomocy prawnej pełnili bezpłatne dyżury służąc przedsiębiorcom swym doświadczeniem, poradą i wsparciem.

Więcej informacji, wraz z możliwością rezerwacji terminu konsultacji, można znaleźć na stronie internetowej Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, pod numerem telefonu 12 616 56 00 oraz na Facebooku.
2021-01-26 14:42 1109 prawo, wsparcie, biznes, covid-19