Od 23 sierpnia rusza II nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Od 23 sierpnia GUP ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór będzie prowadzony do 6 września 2021 r.

Od 23 sierpnia rusza II nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  Zgodnie z założeniami projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (VII)", grupą docelową są osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
Osoby powyżej 50 roku życia,
Osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy),
Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia), czyli posiadających wykształcenie:
- podstawowe (ISCED 1 ),
- gimnazjalne (ISCED 2),
- ponadgimnazjalne – szkoła zawodowa, liceum, technikum (ISCED 3)
Kobiety nienależące do żadnej z powyższych grup (w przypadku zaktywizowania osób należących do w/w grup na zaplanowanym w projekcie poziomie).
Środki Funduszu Pracy – osoby nie spełniające żadnego z w/w kryteriów

Więcej informacji i niezbędne dokumenty na stronie GUP
https://gupkrakow.praca.gov.pl/-/15773930-od-23-sierpnia-rusza-ii-nabor-wnioskow-o-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-
Źródło: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
2021-08-20 09:09 602 biznes, dofinansowanie, dotacja

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.